A LA NOTA I.M.Nº SOBRE PETICION DE APROBACION DE AJUDICACION AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2017-ADQUISICION DE MUEBLES DE FONACIDE ID Nº 330.307.

373